Plechtige uitreiking ROSA 2024

maandag 6 mei 2024

Op maandag 6 mei vond in de Troonzaal en de Pacificatiezaal van het Stadhuis in Gent de plechtige uitreiking plaats van de 6e Rotary Science Award ROSA 2024  in aanwezigheid van Vicerector Prof. Mieke Van Herreweghe, Prof. Isabel Van Driessche, decaan Faculteit Wetenschappen,  Prof. An Buysse, decaan Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Rotary Districtsgouverneur 2130 Geert Dewulf, IPG Claude Hamilius en PDG Dirk Schockaert.  Het ontvangstcomité zorgde voor de perfecte begeleiding van de talrijk opgekomen genodigden naar de Pacificatiezaal waar het aperitief werd aangeboden en vervolgens naar de Troonzaal voor de plechtige uitreiking van de ROSA 2024. 

Protocolchef James Turcksin introduceerde de verschillende sprekers. Na de verwelkoming door onze voorzitter Koen Lips, was het de beurt aan Prof.Sofie Van Hoecke van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, laureate ROSA 2023, om kort de besteding van het prijzengeld dat ze vorig jaar ontving toe te lichten. Prof. Sofie Van Hoecke, bracht verslag uit over het onderzoek dat dankzij de ROSA verder werd uitgevoerd in de detectie van de tropische ziekte STH , één van de ‘neglected tropical diseases’ die wereldwijd meer dan 1 miljard mensen treft (zie bijlage 1).

Prof. Michel Tanret, clublid en voorzitter van de ROSA jury, stelde de zes genomineerden voor van de ROSA 2024 uit de Faculteit Wetenschappen.

Daarna mocht voorzitter Koen de ROSA oorkonde 2024 overhandigen aan de laureaten van het team Dodona o.l.v. Prof. Peter Dawyndt en Prof. Bart Mesuere. De Rotary Science Award bedraagt 10.000 euro, een bedrag dat de onderzoekers mogen gebruiken om het winnende project maatschappelijk te verankeren en verder uit te werken. 

Dodona (dodona.be) is een webapplicatie die is ontwikkeld om te leren programmeren. Het open-source platform ondersteunt diverse programmeertalen en wordt gratis ter beschikking gesteld aan onderwijs-, onderzoeks- en overheidsinstellingen voor het faciliteren van lessen in programmeren, statistiek, data science en het afnemen van toetsen en examens. Zowel scholen als buitenschoolse organisaties maken gebruik van Dodona. Het platform onderscheidt zich door het geven van automatische feedback op programmeeroefeningen, waardoor leerlingen directe en constructieve feedback ontvangen om hun programmeervaardigheden zelfstandig te verbeteren. Het project heeft al meer dan 70.000 leerlingen en studenten geholpen om te leren programmeren. Het doel is om hen voor te bereiden op de digitale uitdagingen van de toekomst door hoogwaardig technologisch onderwijs laagdrempelig toegankelijk te maken, wat in het bijzonder belangrijk is voor minder begoede middens. 

Met de steun van de ROSA-prijs zal het team van Dodona de toegankelijkheid van het platform nog vergroten door middel van een geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) voor het schrijven en testen van Python-code via de browser, zodat dit vanop om het even welke computer kan gebeuren en individueel bezit van een laptop niet meer nodig is, een essentieel gegeven voor kansarme jongeren. Digitale geletterdheid zal ongetwijfeld een steeds belangrijkere rol spelen in tewerkstelling en zo een grote rol spelen in de bestrijding van kansarmoede. 

Na deze toelichting door Prof. Dawyndt over het project Dodona (zie bijlage 2)   en de bedanking door de decaan van de Faculteit Wetenschappen Prof. Isabel Van Driessche (zie bijlage 3), werden alle aanwezigen uitgenodigd voor een walking dinner in de Pacificatiezaal.  Prof. Michel Tanret stelde nog een aantal vragen aan Prof Dawyndt, Vicerector Mieke Van Herreweghe bedankte onze club voor dit initiatief  en onderstreepte het belang van deze unieke samenwerking tussen de Universiteit en RC Gent.

Deze stijlvolle, perfect georganiseerde ROSA-plechtigheid, werd afgesloten met een slotwoord door onze ‘gelukkige’ voorzitter Koen die iedereen bedankte en heel in het bijzonder onze vrienden Serge en Madjid en de sponsors van deze ROSA : VDK-bank en CIAC.

De zevende ROSA 2025 zal toegekend worden aan een wetenschappelijk project van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.


Extra afbeeldingen


Documenten in bijlage