Rotary Science Award 2021

donderdag 4 februari 2021

Sinds 2019 reikt Rotary club Gent een prijs uit - ter waarde van 10.000 € - aan een wetenschappelijk project van de UGent  (met voorkeur voor een reeds gepubliceerd doctoraat) dat kan bijdragen tot het verbeteren van de levensomstandigheden van de minder bedeelden. De strijd tegen armoede is een complex onderwerp dat aan bod komt in diverse domeinen waar Rotary Internationaal op focust (https://www.rotary.org/en/our-causes) Elk jaar zal een andere Faculteit worden aangeschreven. In 2019 was dit de Faculteit Geneeskunde, in 2020 de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en in 2021 is het de beurt aan de Faculteit bio-ingenieurswetenschappen. 

Promotoren van een doctoraat of projecten die werden behaald binnen de laatste drie jaar die zich kandidaat willen stellen voor deze prijs kunnen dit doen via het formulier te downloaden op de website https://gent.rotary2130.org/nl/documents/folders/3000/rosa-rotary-science-award en in te vullen met hun gegevens, de titel van het project, enkele belangrijke publicaties die hieruit voortgevloeid zijn, eventueel een doctoraat dat binnen het project gerealiseerd is. Hier dienen ze eveneens een korte, en voor leken begrijpelijke, samenvatting van het project toe te voegen evenals een motivering waarom volgens hen dit project in aanmerking komt voor deze prijs.

Kandidaturen moeten electronisch verstuurd te worden naar scienceaward@rotaryclubgent.be ten laatste op 30 maart 2021. Gelet op de COVID-19 situatie zal de prijs dit jaar wel toegekend worden, maar de plechtige uitreiking wordt verplaatst naar 2022 (samen dan met de toekenning van de ROSA 2022), in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Universiteit Gent en van het Gentse stadsbestuur.

Documenten in bijlage