20 oktober 2020 - Hoe gaan we vanaf nu vergaderen?

donderdag 1 oktober 2020

De huidige escalatie van de Corona-situatie in Belgie en in onze stad (https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/dashboard/covid-19-update/ ) noopt mij tot het schrijven van dit bericht.

Hoewel volgens het laatste ministerieel besluit van 18 oktober 2020, en wel op basis van artikel 17§3 ervan, wij nog mogen samenkomen tot en met 40 mensen in dezelfde ruimte heb ik vandaag beslist de Statutaire Vergaderingen van onze club niet langer Live te laten plaatsgrijpen en wel tot nader order. Ik doe dit ingevolge het standpunt van Rotary International dat wordt weergegeven in de webpagina’s van ons district 2130. https://www.rotary.org/en/rotary-and-coronavirus-impact-frequently-asked-questions#club_district_meetings . Ik doe dit in het belang van eenieders gezondheid, veiligheid en welbevinden.

De statutaire vergaderingen zullen wel blijven plaatsgrijpen via Zoom op de wijze zoals dit, sinds het uitbreken van de Corona-epidemie en later pandemie, in onze club gebruikelijk is geworden. Het is bovendien zeer succesvol is gebleken. Dit betekent dat geagendeerde voordrachten ongewijzigd geagendeerd blijven, alleen zullen zij niet in het Kasteel doorgaan.

Het is wel imperatief dat wie een Zoomvergadering wenst bij te wonen de normale en bij voorkeur tijdige inschrijvingsprocedure volgt via de Clubwebsite.

Zoals jullie misschien al gemerkt hebben, het staat vermeld in de clubagenda, de "Out of the Box" van 14 november - "Wie komt er?" Het zal jammer genoeg niemand zijn… want noodgedwongen wordt dit voor een tweede maal afgelast. We zien dus uit naar de volgende “Wie komt er?” En de derde maal kan het alleen maar beter worden.

Ik maak graag van de gelegenheid gebruik jullie aan de Wijnse Feesten te herinneren, jullie aan te sporen tijdig jullie bestellingen te doen via de https://wijnse-feesten.be en toch een aantal vrienden en kennissen aan te zetten hetzelfde te doen. In het belang van VOG, met wat er nog allemaal op ons afkomt, het resultaat van onze inspanningen zal goed besteed kunnen worden.

Keep it safe, secure and healthy!

Met vriendelijke Rotarische groet,

Guido