9 oktober 2020 - de live ambtswissel !

donderdag 1 oktober 2020

9 oktober 2020 zal in de geschiedenisboeken en in Wikipedia ook worden vermeld als de dag dat de ‘live’ ambtswissel 2020-2021 bij RCG plaats had. 

Ik wil u in de eerste plaats danken voor uw aanwezigheid op deze uitzonderlijke avond. Met bijna ware doodsverachting hebben jullie het gewaagd hier naartoe te komen, proficiat daarvoor! Dank, niet enkel voor uw aanwezigheid maar ook voor het vertrouwen dat u me heeft geschonken door mij als voorzitter te kiezen. 

Ik dank de leden van mijn toegewijd comité voor hun inzet, engagement en het onverdroten enthousiasme waarmee zij mij bijstaan. 

Dank ook aan de voorzitters en hun commissies die mijn verzoek met enthousiasme hebben aanvaard! Ik stel vast dat zij mijn devies van dit jaar, con mucho gusto, al ter harte hebben genomen. Het wiel draait. 

Ik denk hier ook aan mijn beide peters, Jacques en Henri, die me overtuigd hebben me in dit avontuur te storten. Ik denk hier ook aan Stephan die me nog op de valreep van zijn voorzittersjaar heeft gepind, op 26 juni 2014, tijdens de ambtswissel, levendige herinnering. 

2020 is ook historisch voor Rotary België: met name door de herdistricting. Het is het eerste jaar dat D2130 functioneert. Mijn dank voor de ondersteuning die de club mag ervaren vanuit het district, hier vertegenwoordigd door vriendin Rita GALLE, RC Gent Noord en ADG D2130, is hier zeker op zijn plaats. 

Wij leven in eigenaardige tijden zou men denken, maar niets is minder waar. Epidemieën en pandemieën zijn van alle tijden, en misschien moeten we ons als bevoorrecht beschouwen dat we dit mogen en kunnen meemaken, want dit is voorheen ongezien. Wat we nu dagelijks meemaken, onprettig of moeilijk, het getuigt van het immense aanpassingsvermogen van de mens. Maar ook hier geldt: “Rotary opens opportunities...” Immers helpen bij het lenigen van de immense noden die ontstaan of verergeren zijn uitdagingen voor ons Rotariërs. 

De uitdagingen zijn groot. Ik verwijs in deze context naar de rol die Rotary speelde bij het succesvol uitroeien van een andere catastrofale virale infectie: Polio! 

Dag op dag 6 maand geleden aan de vooravond van wat nu de wereld in zijn greep houdt nam ik deel aan de PETS in Oostduinkerke en keek men nog eigenaardig op van die dokter die geen hand meer gaf maar wel een ellenboog. Drie weken later zag het er tijdelijk wat minder rooskleurig uit voor mij en begon ik aan mijn gevecht tegen het virus op de intensieve zorg. Hectische tijd, nog meer voor mijn familie, die het noodgedwongen en machteloos, vanop de zijlijn hebben moeten meemaken. De uiting van ware vriendschap die zelfs de rotarische vriendschap overstijgt hebben wij, en zeker Thérèse en Julie mogen ervaren. En nee, ik heb geen pech gehad, maar wel immens veel geluk. 

Leven in tijden van Corona, Leven in armoede in tijden van corona: achter de gevels van de lockdown (https://netwerktegenarmoede.be/nl/nieuws/2020/leven-in-armoede- in-tijden-van-corona) het zijn items die in het oog springen tijdens mijn zoektocht ter voorbereiding van mijn rede. Kansarmoedebestrijding, diversiteit en integratie alsook ondersteuning van onderwijs zijn items die bij de dienstverlening door onze club centraal staan. 

Flexibiliteit en aanpassingsvermogen zullen ons onvermijdelijk moeten helpen om overeind te blijven, want ook het clubleven wordt bedreigd door de praktische gevolgen van de door de overheid opgelegde maatregelen en de economische toestand waarin de pandemie ons heeft gebracht. 

Dat het implementeren van de digitale technologie in onze club werkt om de club praktisch draaiend te houden is tegelijkertijd het mooiste bewijs van de gedrevenheid van onze leden. Want nog een Zoomvergadering erbij is niet evident. We weten intussen dat het de mensen afschrikt om op dit moment tot de club toe te treden. 

Het is onmiskenbaar dat elkaar lijfelijk kunnen blijven ontmoeten van het grootste belang is om clubcohesie en dynamiek te kunnen behouden. Het is natuurlijk niet te voorspellen wat deze pandemie nog allemaal in petto heeft voor ons en voor de Club. Andermaal zal aanpassingsvermogen en inventiviteit de oplossing brengen. 

Ik kom daarmee graag tot de Rotarische gedachte en ik herhaal graag nog even de zes Rotarische doelen, met name bevorderen van vrede, bestrijden van ziekte, voorzien in zuiver water en bevorderen van goede hygiënische omstandigheden en gezondheid, bescherming van moeder en kind, voorzien in en ondersteunen van onderwijs, bevorderen van lokale economieën. Als zevende doelstelling is daar nu “zorg voor het milieu” bij gekomen. Dit werd officieel door de “RI Trustees” en de “Board of Directors” bevestigd. 

Even back tot he roots, RI werd gesticht door Paul Harris in 1905. Sindsdien telt RI meer dan 1.200.000 leden. Het is ook de enige serviceclub met een permanente vertegenwoordiging in de VN. 

De grondgedachte “Service above Self”, die werd ontleend aan een toespraak van Arthur Frederic Sheldon in 1911 tijdens de 2nd Rotary Convention in Portland, is meer dan ooit actueel in onze huidige maatschappij waar individualisme en zelfzucht dreigt te overheersen. “Only the science of right conduct towards others pays”. Het blijft voor elk van ons een dagelijkse opgave. 

Onze club is intussen zijn 94ste Rotaryjaar in gegaan en kent een rijke geschiedenis, wij zijn lid van de derde club van België. Wij zijn op weg naar een eeuwfeest, voor de viering hiervan werden reeds paden uitgezet. 

Niettemin zou het fout zijn te denken dat wij op onze lauweren mogen rusten. Niets is verworven. Er was een tijd, il fut un temps, dat Rotary Club Gent meer dan 60 leden telde. Dit is niet langer zo. Het actief werven voor onze club en het verjongen van de club is dan ook eenieders verantwoordelijkheid, meer nog het is een opdracht. Het is bovendien ook nodig om het voortbestaan van de club veilig te stellen. 

Onze club heeft zich in de loop van de jaren weten te differentiëren, het is een mooie club met mooie tradities en bestrijkt in zijn functioneren alle dienstverleningspaden die Rotary onderkent. De commissiewerking van onze club weerspiegelt dit. (FR, DAG, Int, Camaraderie, Beroep, Ethiek, Jeugd, enz.). 

Zal dit nu een gemakkelijk jaar worden? Neen, natuurlijk niet, en zeker niet in deze omstandigheden. Maar ik citeer graag Prof. Dr. Lucien Vakaet, celbioloog en mijn voormalig diensthoofd die, als het over het wetenschappelijk werk ging, tegen zijn assistenten placht te zeggen: “Als ’t niet moeilijk is, is ’t niet plezant”. 

Om te eindigen kom ik nog graag even terug op het presidentieel jaarthema van Holger Knaack, de president van Rotary International 2020-2021: “Rotary opens opportunities”. Het houdt in dat van ons wordt verwacht opportuniteiten te creëren om onze leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen en te versterken. Bovendien ideeën om te zetten in actie en daarmee de levensomstandigheden van noodlijdenden te verbeteren. Rotary Club Gent doet dit, onze resultaten mogen gezien worden, de onderscheiding die de club mocht ontvangen bevestigt dit, we zijn er voor bekend bij RI en we behoren duidelijk tot de besten van de klas. 

Wat kan ik dan nog beter doen dan Paul Harris citeren:
“Whatever Rotary may mean to us, to the world, it will be known by the results it achieves”. En dat mag ontegensprekelijk ook voor Rotary Club Gent gelden! 

Ik ben er van overtuigd mede door jullie dat we hier een mooi Rotaryjaar kunnen en zullen van maken. 

Guido INGELS , Kasteel van Zwijnaarde 09 oktober 2020 

Naar goede gewoonte bij de aanvang van een Rotarisch jaar bieden Thérèse en ik u nu een klein geschenk aan dat zal worden uitgedeeld aan tafel. Zodra dit is gebeurd zal ik nog een kleine toelichting verstrekken. 

Er bestaan Gentse mokken
, er bestaan ‘schuune mokken’ en ik heb de mijne mee, er bestaan Kafémokken, 
‘Ge kunt uuk Kafé moaken'
 en  'Stoat eu nian dan kunde mokken’ 

Het is algemeen geweten dat anesthesisten graag koffie drinken, juist daarom leek een Club-Mok ons het juiste geschenk.