2020-21 : Rotary opens opportunities.... con mucho gusto!

maandag 1 juni 2020

Ik wil in de eerste plaats de aandacht trekken op het mooie Rotaryjaar dat we hebben gekregen. Maar het is geen gemakkelijk jaar geweest, geen gefundenes fressen dus.

Er was eerst het onverwacht en onvoorzien vertrek van een aantal leden, een somber perspectief. Henri heeft samen met zijn team dit weten ombuigen en het statu quo weten te behouden.

Daarna werden wij allen, de ene wel wat meer dan de andere, geconfronteerd met een boosaardig virus en de Corona crisis met “le confinement” die dit meebracht. Ook op deze situatie werd een adequaat antwoord gevonden. De club ging succesvol, dank aan Jacques, virtueel en betrad daarmee letterlijk de 21e eeuw:  iRotaryClubGent dus...

De doelstellingen van Henri waren relatief eenvoudig, maar zoals later zoui blijken, daarom toch niet minder ambitieus.

- Een mooie Rotaryclub overdragen aan zijn opvolger, daar lag hij wel eens wakker van...

- De Club als kerngebeuren met de vriendschap als centraal gegeven. Het zijn geen ijdele woorden gebleken. Ik kan het weten... we hebben een warme en gastvrije club.

- En ja, Henri had nog meer willen doen, en ja, alles kan beter. Maar gezien de context werden de doelstellingen ruim behaald.

Driewerf Dankuwel dus, voor Henri en zijn team.

Ik dank de Club ook voor het vertrouwen dat me wordt geschonken om jullie voorzitter te zijn/worden

Om dit te kunnen realiseren kan ik rekenen op het comité en een college van commissievoorzitters dat werd voorgesteld tijdens de laatste algemene vergadering.

Het woord crisis, zei de Amerikaanse president John F. Kennedy ooit, bestaat in het Chinees uit twee tekens. Het ene staat voor het gevaar, het andere voor kansen. Na de focus op het gevaar wordt het tijd om te kijken naar de opportuniteiten.

Wat zijn de uitdagingen:

- ledenwerving

- jeugd en armoedebestrijding

- fondsenwerving

- exploiteren gekozen paden

- nieuw district

- samenwerking Gentse clubs

-c risismanagement want Corona is nog niet voorbij

Wat is onze Jaarleuze:

Con Mucho Gusto … want Rotary opens opportunities!

Lang leve Rotary Club Gent, Lang leve Rotary

Guido Ingels, Voorzitter 2020-21