Nieuwsbrief
Rotary Club
Gent

Maandbrief 5 - November 2021 - RC Gent

30 oktober 2021

Beste vrienden en vriendinnen,

 

Oktober was weer een goed gevulde maand:

 

- Op zaterdag 9 en zondag 10 oktober waren er de Covid-proof Wijnse Feesten in de CIAC-garage ten voordele van vzw Voedselondersteuning Gent.  Jullie hebben massaal jullie steun laten blijken door aanwezig te zijn, te proeven van al het lekkers en vooral door wijn te bestellen. Ons overvol magazijn (waar onze club verantwoordelijk voor was dit jaar) werd leeggeplunderd: 213 bestellingen, 990 dozen wijn, +/- 5940 flessen wijn. En nu is het tijd om te starten met de verkoop van de wijncheques geldig tot eind juni volgend jaar!! Binnenkort zullen ze in de club beschikbaar zijn!

- Op maandag 11 oktober hadden we een schitterende vergadering en wel om drie redenen:  

1/ Onze voorzitter Didier mocht Sylvie Dubrulle als nieuw lid van RC Gent pinnen:  de vrouwelijke verjonging wordt verder gezet 2/ We hebben eindelijk een opvolger voor onze voorzitter:  Pierre Pierne werd bij handgeklap verkozen tot inkomend voorzitter 22-23

3/ Onze gastspreker E.H. Bert Vanderhaegen, hoofdaalmoezenier van het UZGent, wist ons op een boeiende manier uit te leggen waar het ‘Crisisfonds’ – een afdeling van Caritas Hulpbetoon -  precies voor staat : Caritas Hulpbetoon vzw werd opgericht vanuit Caritas Vlaanderen en de bisdommen om een antwoord te bieden op de nood aan ondersteuning van de minst bedeelden in onze maatschappij. Caritas Hulpbetoon vulde vaak de gaten in de ondersteuning van andere zorginstanties, waarvoor geen reguliere financiering voorhanden was. Meer info op : https://caritasvlaanderen.be/nl/crisisfondsen-aan-het-woord

 

- Op donderdag 14 oktober was onze voorzitter Didier te gast bij RC Gent-Noord in Hotel de Lourdes in Oostakker waar Thierry Cattoir sprak over ‘Nieuwe inzichten over merkverandering’. AG Rita Galle maakte van de gelegenheid gebruik om samen met de voorzitters van de verschillende clubs van gedachten te wisselen. Initiatief dat zal herhaald worden in andere clubs.

- Op dinsdag 19 oktober werd het klein comité ten huize van Pierre Perne ontvangen. Tijdens deze vergadering werd o.a. vastgesteld dat het bedrag van de lidmaatschapsbijdrage die door onze leden wordt betaald aan een grondig onderzoek moet worden onderworpen.

- Op zaterdag 16 oktober was Jacques aanwezig als YEO op de Certificatiemeeting  Jeugd D2130. Normaal gezien zullen de uitwisselingen opnieuw kunnen doorgaan in 2022. Meer info op de nieuwe website van de Commissie Jeugd D2130:  https://comm-youth.rotary2130.org/nl/documents/folder/show/3338

Op donderdag 21 oktober organiseerde RC Gent Zuid voor alle Gentse clubs in Sociaal restaurant Parnassus een avond in het teken van armoedebestrijding en kinderarmoede en de vernieuwing van de keuken van dit Sociaal restaurant in Corona-tijd met de hulp van de Gentse Rotary- en Rotaractclubs, het Rotary-district 2130 en de Rotary vzw VOG. Op het programma stonden enkele tussenkomsten rond armoede:

Marie Haspeslagh van vzw Enchanté en Katrien Verbeke van vzw Let us hadden het over het project van de lege brooddozen ( meer info op www.brooddoosnodig.be ). Koen Decoodt, RC Gent-Zuid, voorzitter VOG sprak over de Armoedeproblematiek anno 2021 - Armoede en corona en de werking van VOG vzw, Tom Wauters, Algemeen Directeur Ateljee vzw, had het over de werking van de Sociale Restaurants en de Parnassuskeuken en Luc Van der Biest, Rotary Gouverneur D2130 21-22 stelde een pilootproject voor ivm structurele aanpak van de kinderarmoede door de Gentse Rotaryclubs!

Onze club was aanwezig met een zeskoppige delegatie !

 

- Op dinsdag 26 oktober (dit commando-bezoek verving onze vergadering van maandag 25 oktober) gingen we met een zestienkoppige delegatie naar RC Gent Haven in Kasteel Coninxdonck in Gentbrugge waar Herman De Croo kwam spreken over ’50 jaar parlementair werk’. 

- Op woensdag 27 oktober tenslotte was er een nieuwe vergadering van het bestuursorgaan van VOG in de lokalen van vzw KRAS.

En wat staat er gepland voor november?

-  8 november : SV met voorstelling van enkele gesteunde projecten : Aline en Damien van Sea the plastic, de Rotaracters van Ghentation en Hanne Tytgat en collega’s van vzw Ekoli (zie bijlage)

- Van 8 tot 13 november : 4e Festival voor vrede (zie volledig programma in bijlage) www.festivalvoorvrede.gent met apotheose op 11 november in de Blaisantkerk!

- 20 november: Commissie Camaraderie organiseert bezoek aan Museum De Reede in Antwerpen (zie volledig programma en praktische afspraken op onze website)

- 22 november: SV met voorstelling van het Fonds Aurore Ruyffelaere door Isabelle Janssens en Camille Berquin (zie bijlage)

- 23 november : 20u00  vergadering van het bestuursorgaan van vzw VOG

- 29 november : 19u30  Klein comité ten huize Koen Lips 

Inschrijven op deze activiteiten (die ook openstaan voor partners, vrienden en geïnteresseerden) gebeurt via de kalender op onze website (leden kunnen inloggen met paswoord, niet-leden zonder paswoord!) op  https://gent.rotary2130.org/nl/agenda?criteria%5BendsAt%5D=latest . 

Een fotoverslag van elke meeting is terug te vinden op onze website onder Clubleven- fotogalerijen: https://gent.rotary2130.org/nl/content/photo-gallery . Op de website van 'Rotary in Gent' kunnen jullie ook de reeds gekende programmatie zien van de andere Gentse clubs: http://www.rotaryingent.be/agenda/

Hopelijk gooit Corona niet te veel roet in het eten en kunnen we elkaar blijven terugzien op deze verschillende ontmoetingsmomenten!!

VERJAREN IN NOVEMBER:

02  Caroline Van Damme (echtgenote Koen Lips)  caroline.vandamme@kbc.be

13  Sylvie Dubrulle – sylvie.dubrulle@skynet.be

22  Fabienne Claeys-Bouuaert (echtgenote Didier van den Hove) fabienne.claeysbouuaert@telenet.be

27  Griet Voet (echtgenote Madjid Gordjestani) voetgriet@gmail.com

30  Paul Temmerman – paul@ptab.be

 

 

EN…. VERGEET NIET  … MORGEN 31 oktober …. mogen we een uurtje langer slapen ... want we draaien de klok terug (zie ook bijlage4)

 Met vriendelijke groet ,  

Jacques Eichperger

Communication Officer RC Gent

2021 © RC Gent - Alle rechten voorbehouden