SV - Prof.Dr.Filip Du Prez, “Kunststoffen: van zelfhelende materialen tot poeder voor data-opslag”

maandag 13 februari 2023 19:00 - 22:00 , KASTEEL VAN ZWIJNAARDE, Joachim Schayckstraat 6, 9052 ZWIJNAARDE
Website: https://pcr.ugent.be/duprez.html
Sprekers: Filip Du Prez

Prof. Dr. Filip Du Prez behaalde zijn doctoraat in de polymeerchemie aan UGent en Lehigh University in Amerika, onder promotorschap van Prof. Eric Goethals in 1996.

Hij is momenteel gewoon hoogleraar en leidt sinds 1999 de Polymer Chemistry Research groep van de universiteit Gent met ongeveer 20 medewerkers, die werken aan totaal nieuwe generaties van kunststoffen, zowel voor hun gebruik als duurzame, recycleerbare materialen voor windmolens en adhesieven bijvoorbeeld maar evengoed voor hun gebruik als data-opslag medium ter vervanging van silica. Het brengen van kunststoffen in een circulaire economie staat daarbij centraal.

In 2021 ontving hij de prestigieuze ERC advanced grant van de Europese commissie voor zijn onderzoek naar duurzame materialen. Eerder ontving hij een onderzoeksaward van UGent zelf en zijn medewerkers hebben de laatste 5 jaar een 25-tal nationale en internationale prijzen gewonnen voor lopend onderzoek. Het voorbije jaar werd zijn onderzoek voorgesteld in De Tijd en Trends.

Hij heeft een 350-tal artikels en 15-tal octrooien op zijn naam staan.

Sinds 2018 is hij ook geassocieerde editor van het internationaal tijdschrift Polymer Chemistry van de Royal Society of Chemistry.


Deelname in de kosten  : €50pp  (Rotaracters, studenten en jongeren -30jaar : €25) (aperitief, tweegangenmenu, wijn en koffie inbegrepen)

Niet-leden gelieven dit bedrag te storten op rekeningnummer BE11 0015 4349 7948  van vzw GIFT met vermelding 'SV 13/02/23 + naam'

Voor leden en partners gebeurt de betaling via de clubfactuur.Registratie

De aanmelddeadline is verstreken