SV - met gastspreker Ken Van Weyenberg

lundi 13 septembre 2021

Ken Van Weyenberg, Senior Client Portfolio Manager – Thematic Global Equity  bij Candriam, de eerste gastspreker van ons 95e clubjaar,  hield een meer dan boeiende en actuele uiteenzetting over ‘De Europese Green deal’:  het milieu is nu het zevende actiepunt van  Rotary International geworden en komende zaterdag is er de ‘River Cleanup actie’ in Gent. 

Voor een bijna voltallige club, aangevuld met enkele partners en gasten, had hij het over de manier waarop we de milieu-uitdagingen zouden moeten kunnen aanpakken (één ervan is uiteraard de overschakeling van lineaire naar circulaire economie) , over de europese Green deal zelf en besloot met te zeggen dat deze deal belangrijk is maar waarschijnlijk nog niet voldoende zal zijn. Privaat kapitaal zal ook nodig zijn en wij allen zullen radicaal onze manier van leven moeten aanpassen.

De volledige Power-point presentatie vinden jullie in bijlage.

 

Protocol-chef Koen Lips overhandigde ook nog enkele ‘pakjes’ van onze contactclub Treviso aan Henri, Guido en Marc, pakjes die hij enkele jaren terug  ‘in bewaring’ had gekregen via Jean-Luc De Meyer. 

Henri en Stephan hielden een vurig pleidooi om al onze vrienden en kennissen uit te nodigen op de volgende Wijnse feesten van 9 en 10 oktober en om zich als ‘helpers’ in te schrijven bij Stephan.


Images supplémentaires


Documents joints