Inhuldiging fitnesstoestellen

mardi 24 septembre 2019

Fitnessen in open lucht op speelplaats Styrka

De secundaire school Styrka in Gent installeerde fitnesstoestellen op de speelplaats, geschonken door onder meer Rotary club Gent en de stad Gent. Op de vooravond van Fitness Day, 25 september, mochten de leerlingen de toestellen officieel in gebruik nemen.

Een gezonde geest zit in een gezond lichaam. Daarom kunnen de jongeren in de toekomst fitnesstoestellen in open lucht gebruiken om hun energie te kanaliseren. De installatie van de toestellen kwam tot stand in hechte samenwerking met Rotary club Gent. Ook de stad Gent en enkele andere gulle schenkers droegen een steentje bij.

Over Styrka, secundair onderwijs

Styrka stelt zich als doel moeilijk lerende jongeren optimaal te laten ontplooien zodat integratie in het gewoon leef- en arbeidsmilieu gerealiseerd wordt. De school zit onder de vleugels van de organisatie Broeders van Liefde, die zich organiseert onder de slagzin ‘Geïnspireerd en verbonden in beweging met mensen’.

Over Rotary Gent

Rotary Gent zet zich op een doeltreffende wijze in om aanvullende steun te bieden in diverse domeinen, zoals in dit geval gezondheidszorg en beweging van jongeren. Rotary club Gent steunt met dit project een fitnessinstallatie die kan gebruikt worden tijdens de les Lichamelijke Opvoeding, tijdens de speeltijd of na de schooluren door de leerlingen van het internaat.

Extra afbeeldingen