Op bezoek bij ... RC Gent - Zuid

jeudi 21 octobre 2021 19:30 - 22:00 , Sociaal restaurant Parnassus - Oude Houtlei Gent
Site internet: https://gent-zuid.rotary2130.org/nl/agenda/show/38241
Conférencier(s):

Koen Decoodt, voorzitter VOG, Tom Wauters, directeur vzw Ateljee en Luc Vander Biest, districtsgouverneur D2130


Armoedeproblematiek anno 2021

Op 17 oktober is het de werelddag van verzet tegen armoede. De stad Gent neemt hier rond enkele acties.

 Op donderdag 21 oktober koppelt RC Gent-Zuid daaraan een vergadering in Sociaal restaurant Parnassus.

De avond staat in het teken van armoedebestrijding en kinderarmoede en de vernieuwing van de keuken van deze kerk in Corona-tijd door de hulp van de Gentse Rotary- en Rotaractclubs, het Rotary-district 2130 en de Rotary vzw VOG (Voedselondersteuning Gent)

 U kan deelnemen aan een samenzijn met sociaal buffet, met verder op het programma enkele tussenkomsten rond armoede:

  • Armoedeproblematiek anno 2021 (Armoede en corona/werking VOG vzw 2021 – Koen Decoodt, RC Gent-Zuid, voorzitter VOG)
  • Werking van de Sociale Restaurants en de Parnassuskeuken (Tom Wauters, Algemeen Directeur Ateljee vzw)
  • Aanpak van de kinderarmoede door de Rotaryclubs – Pilootprojecten in Rotary district 2130 (Luc Van der Biest, Rotary Gouverneur 21-22)


Van vroeger en nu

Armoede is niet alleen van 'deze tijd'; het is een universeel gebeuren.
Maar de socio-economische gevolgen van de COVID-pandemie met lockdowns, bedrijfssluitingen, herstructureringen en mensen die hun volledige spaarboek moesten aanspreken om deze periode door te komen hebben ook invloed op armoede en kinderarmoede in het bijzonder in Gent.

Inschrijven via : https://gent-zuid.rotary2130.org/nl/agenda/show/38241 


Inscriptions

La date limite d'inscription est dépassée