SV - Kennismaking met jongeren die we steunen (deel I)

Monday, November 8, 2021

Tijdens deze fijne jeugdige vergadering van maandag 8 november hadden we eindelijk de gelegenheid om de verantwoordelijken te ontvangen die zich inzetten voor de verenigingen die we steunen.  Eerst was het de beurt aan de Gentse Rotaracters : Claire Flanagan gaf beeld en uitleg bij de derde editie van hun project ‘Ghentation’ ten voordele van vzw Ekoli en kondigde de vierde editie aan voor 11 maart 2022 ten voordele van vzw Autimismus  (als Covid het toelaat). Sinds de eerste editie heeft onze club steeds dit project gesteund en dus indirect de vzw’s voor wie die actie telkens bedoeld was (in 2019 Gent warme stad, in 2020 vzw TAJO, in 2021 vzw EKOLI).  Daarna kwam Hanne Tytgat van vzw EKOLI, een vzw die ‘elk kind de kans wil geven om te experimenteren, creëren en onderzoeken met wetenschappen’. De vereniging wil wetenschappen toegankelijk maken voor iedereen , kinderen en jongeren, ongeacht hun voorkennis en achtergrond. In bijlage de PPT-presentatie van Ekoli. 

Om de avond af te sluiten, brachten Aline Flamant en Damien Durieux, in aanwezigheid van familie en leden van medesponsorclub Bruxelles-Altitude , verslag uit over het eerste deel van hun zeiltocht ‘Sea the plastic’ over de Atlantische oceaan met als drie doelen: het ophalen van stalen ‘microplastiek’, de bewustmaking van de plastiekvervuiling in de oceanen en  de uitdaging zowel op sportief als op persoonlijk vlak  van deze tocht.  Dankzij de hydrogenerator (een soort van windturbine, maar dan in het water) die door onze club werd gesponsord waren beide zeilers volledig autonoom tijdens hun tocht. Zij hadden ook contact met andere Rotaryclubs waaronder die van Fort de France Sud.

Het mooie aan dit soort vergaderingen  is dat hierdoor misschien nieuwe samenwerkingsverbanden tot stand gaan komen tussen onze club en vzw Ekoli enerzijds en tussen vzw Ekoli en Aline en Damien anderzijds!  We kijken er dan ook naar uit!


Additional images