SV met Bert Vanderhaegen

Monday, October 11, 2021

Opnieuw een schitterende avond om met stip te noteren in onze archieven en dit wel om drie redenen:  

1/ Onze voorzitter Didier mocht deze avond Sylvie Dubrulle als nieuw lid van RC Gent pinnen:  de vrouwelijke verjonging wordt verder gezet

2/ We hebben eindelijk een opvolger voor onze voorzitter:  Pierre Pierne werd bij handgeklap verkozen tot inkomend voorzitter 22-23

3/ Onze gastspreker E.H. Bert Vanderhaegen, hoofdaalmoezenier van et UZGent, wist ons op een boeiende manier uit te leggen waar het ‘Crisisfonds’ – een afdeling van Caritas Hulpbetoon -  precies voor staat : Caritas Hulpbetoon vzw werd opgericht vanuit Caritas Vlaanderen en de bisdommen om een antwoord te bieden op de nood aan ondersteuning van de minst bedeelden in onze maatschappij. Caritas Hulpbetoon vulde vaak de gaten in de ondersteuning van andere zorginstanties, waarvoor geen reguliere financiering voorhanden was. Meer info op : https://caritasvlaanderen.be/nl/crisisfondsen-aan-het-woord

Een eventuele samenwerking of overleg tussen vzw VOG en het Crisisfonds is zeker het onderzoeken waard. 

Traditiegetrouw overhandigde onze voorzitter aan de gastspreker het nieuw boek over Gent van onze vrienden van Gent-Noord.


Additional images